Disclaimer Aqua Libra

23 Maart 2021

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de website van Aqua Libra en alle daarop te vinden inhoud en werken. Aqua Libra behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Auteursrechten
Op deze website en de inhoud daarvan rusten rechten van intellectuele eigendom. Aqua Libra de beeldmaker en tevens shopeigenaar is hier de rechthebbende van of heeft een licentie voor deze wijze van gebruik.

Je mag de werken daarom niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder mijn toestemming of in het betreffende geval toestemming van de beeldmaker of shoppartner.

Alle werken die via de Aqua Libra Webshop te koop zijn, zijn door de beeldmaker en shoppartner beschikbaar gesteld of vallen al in het publiek domein. Deze beeldmaker en shoppartner hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze beelden ter verkoop aan te bieden.

Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker. Voor zover in een dergelijk situatie u Aqua Libra aansprakelijk stelt, zal ik de beeldmaker in rechte betrekken.

Privacy
Wij verstrekken geen gegevens van beeldmakers of shoppartners, tenzij we daartoe een wettelijke verplichting hebben. Berichten die gericht zijn aan beeldmakers of shoppartners van Aqua Libra zullen aan deze personen doorgestuurd worden.

Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.